CTA in the media

Media room

Partnerschappen cruciaal voor succes landbouwsector

Ivan Cairo, dwtonline, 25 Oct 2016

October 25, 2016

GEORGE TOWN - Volgens Michael Hailu, directeur van het Technisch Centrum voor Landbouw en Plattelandssamenwerking (CTA), zijn partnerschappen de sleutel tot een succesvolle transformatie van de landbouwsector in het Caribisch gebied om de groeiende lokale behoefte te dekken en een plek te veroveren op de internationale markt. Bij aanvang van de Caribbean Week of Agriculture 2016 maandag op de Cayman Islands wees hij op het belang van samenwerking.

Hailu gaf aan dat ontwikkelingspartners zoals CTA en andere instituten dienen samen te werken met "de particuliere sector, kleinschalige producenten, de toerisme- en horecasector, financiers, onderzoekers en beleidsmakers om een moderne, bruisende en veerkrachtige agri-food sector te realiseren die gezond, voedzaam voedsel produceert en banen zal scheppen voor jongeren". Wel moeten de agrariërs toegang hebben tot financiering.

Ofschoon landbouw wordt aangemerkt als de aanjager van de economische ontwikkeling in de regio blijft de voedselimportrekening van Caricom-landen stijgen. Tot nu toe zijn de landen er niet in geslaagd om de gezamenlijke rekening die jaarlijks nu al meer dan US 5 miljard dollar bedraagt omlaag te krijgen. Integendeel blijft het stijgen, zegt Caricom-adviseur Desiree Field-Ridley tegen de Ware Tijd. Ze merkt op dat verlaging van de voedselrekening voor een belangrijk deel nog niet is gelukt, omdat een aantal voedselwaren die de regio importeert niet hier geproduceerd worden.

Voorts gaat vervanging van bepaalde producten niet zo snel als verwacht. Een duidelijk stappenplan met hoeveel de voedselrekening stelselmatig afgebouwd zou moeten worden, is er nog niet. De adviseur stelt dat de landbouwpotentie van Suriname, Guyana, Belize en Dominica uitgebuit dient te worden om voedselzekerheid en een zekere onafhankelijkheid wat betreft voedsel van buiten de regio te realiseren. Een commissie die daarover een rapport met aanbevelingen voorbereidt dient haar eindverslag binnenkort in, waarna die volgend jaar door de landbouw- en handelsministers binnen Caricom (Coted) besproken en eventueel overgenomen zal worden.

Lees meer: 'Partnerschappen cruciaal voor succes landbouwsector' - DWTonline.com http://www.dwtonline.com/laatste-nieuws/2016/10/25/partnerschappen-cruciaal-voor-succes-landbouwsector/#ixzz4O7Xvr2Ib