CTA in the media

Media room

Plantmateriaal vormt grote uitdaging uitbreiding cocossector

By Ivan Cairo, DTW Online, 26 Oct

October 26, 2016
  • Caribbean

GEORGE TOWN - Ofschoon de vraag naar cocoswater in het Caribisch gebied toeneemt, zal er geen schaarste ontstaan, zegt directeur van het regionaal instituut voor landbouwonderzoek, Cardi, Barton Clarke. Cijfers van de afgelopen jaren wijzen er op, stelt hij desgevraagd, dat terwijl naar cocoswater toeneemt, ook de productie is gestegen. "De productie van cocosnoten is met 20 tot 30 procent gestegen. We zullen geen schaarste krijgen aan cocosnoten".

De afgelopen periode hebben veel ondernemers in Belize, Guyana, Jamaica en Trinidad en Tobago geïnvesteerd in de productie van cocoswater. Een groot probleem is evenwel, aldus Clarke, het beschikbaar hebben van voldoende en adequaat plantmateriaal. Wat ook speelt, is dat de productie van copra, veevoer en cocosolie op termijn in het gedrang kan komen omdat de jonge vruchten geoogst worden voor de waterproductie. "Omdat de productie van cocoswater toeneemt, laat men de vruchten niet meer rijpen waardoor de copraproductie omlaag gaat", stelde Clarke tijdens een persconferentie op de Cayman Islands waar momenteel de Caribbean Week of Agriculture 2016 wordt gehouden.

Tijdens een seminar dat mede gefinancierd werd door de Technical Centre for Agricultural and Rural Cooperation (CTA) gingen deskundigen en landbouwers in op de vraagstukken waarmee de cocossector wordt geconfronteerd. Omaira Avila Rostant, biotechnoloog bij Cardi, bracht naar voren dat in de regio al in diverse landbouwlaboratoria onderzoek wordt gedaan welke variëteiten het best geschikt zijn voor massaproductie in het Caribisch gebied. Ook zou de regio ervoor kunnen kiezen eigen variëteiten te ontwikkelen of bestaande patenten en genetisch materiaal te kopen bij onder andere ontwikkelingscentra in Brazilië en Mexico.

Verschillende deelnemers voerden ook aan dat strenge handhaving en naleving van fytosanitaire regels en ziekte- en plagenbestrijdingsprotocollen noodzakelijk is om verspreiding daarvan binnen en buiten landsgrenzen te voorkomen. Een vraagstuk waarmee de sector ook kampt is gebrek aan financiering voor het opzetten van nieuwe cocosaanplanten en rehabilitatie van oude plantages. Banken zijn niet gauw geneigd kredieten te verstrekken omdat het minstens 5 tot 7 jaar duurt voordat de productie begint en landbouwers inkomsten beginnen te genereren.