CTA in the media

Media room

Suriname niet bij behandeling klacht over doksenvlees

Ivan Cairo, DTW Online, 29 Oct 2016

October 31, 2016
  • Caribbean

GEORGETOWN - Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) was vrijdag niet aanwezig tijdens de bespreking van aanbevelingen die ertoe moeten leiden dat Surinaamse doks door Trinidad en Tobago moet worden toegelaten. Op de Cayman Islands boog de Caricom Raad voor Handel en Economische Ontwikkeling (Coted), bestaande uit de landbouwministers van de Caricom-landen, zich over de klacht van Suriname omtrent de weigering van Trinidad en Tobago om producten van De Doksenclub op zijn markt toe te laten.

LVV-minister Soeresh Algoe vertoeft naar wordt vernomen nog in Europa waar hij eerder deze week de tweejaarlijkse vergadering van de Internationale Walviscommissie bijwoonde. Trinidad moet duidelijkheid geven om barrières weg te maken. Het bedrijf De Doksenclub, dat eind vorig jaar op het punt stond een aanvang te maken met exporten naar Port of Spain kreeg ter elfder ure te horen dat de container ingevroren doks niet toegelaten zou worden, ondanks dat De Doksenclub op basis van aanbevelingen van de veterinaire autoriteiten van het eiland aanpassingen in de bedrijfsvoering had doorgevoerd. Bilateraal overleg tussen de Surinaamse en Trinidadiaanse autoriteiten bracht geen oplossing.

Minister Algoe bracht de importweigering in april dit jaar onder de aandacht van de Coted, die vervolgens Cahfsa, het voedselveiligheidsorgaan van Caricom de opdracht gaf een onderzoek te doen naar de bedrijfsoperaties en faciliteiten van De Doksenclub. Cahfsa deed na het onderzoek dat in juli werd uitgevoerd verslag aan de Coted. De aanbevelingen in dat rapport werden vrijdag door de Coted-ministers besproken. De Coted is aanbevolen de Trinidadiaanse autoriteiten aan te sporen duidelijkheid te geven wanneer de wet- en regelgeving van dat land wordt aangepast zodat de Surinaamse pluimveeproducten toegelaten kunnen worden. Ook moet Trinidad aangeven wanneer de importvergunning wordt verstrekt, zodat De Doksenclub met de export kan aanvangen.

Directeur van De Doksenclub, Gerard van de Bergh, zegt desgevraagd dat door het Cahfsa-team alles in orde is bevonden. Toen de agent van De Doksenclub de importvergunning in Port of Spain wilde ophalen, wierp het hoofd van de Trinidadiaanse veterinaire inspectie, de bevoegde autoriteit om de vergunning te verstrekken, nieuwe barrières op. "We voldoen aan alle voorwaarden. We zijn ISO- en HAACP-gecertificeerd, we zijn Cahfsa-approved en toch doet Trinidad moeilijk", zegt Van de Bergh. De ondernemer tast in het duister welke motieven achter de weigering liggen.